realite: Sorumlu kapitalist sistem

Juni 2008

[…]

Federal Meclis’teki Sol Parti grubundan Heike Hänsel ise kapitalist dünya ekonomik sistemini eleþtirdi. Hänsel, mali piyasalarýn durumu kötüleþtirici bir rol oynadýðýný, spekülasyonlarla gýda kýtlýðýnýn daha da artmasýna yol açýldýðýný vurguladý.

Sol Parti milletvekili Hänsel, þu anki durumun tek bir þeyi, egemen kapitalist dünya ekonomik sisteminin çýlgýnlýðýný yansýttýðýný belirterek, “Bu sistem her þeyi mal olarak görüyor, mal haline getiriyor. Her þeyi piyasalar söylüyor, insanlara söz hakký tanýnmýyor” diye konuþtu.

weiterlesen:
http://realite-online.com/pdf/Seite3.pdf

Kommentare sind geschlossen.